IMG_2548.jpg

החייאת הקהילה

בכל בני האדם מקנן הצורך להשתייך - להרגיש חלק מ...

התרבות המערבית פרמה את מרבית הרקמה הקהילתית האנושית. איך אנחנו יכולים לחדש את התכים, לפגוש האחד את השנייה באנושיות ובפשטות ולחדש את תחושת ההשתייכות לקהילה?
איך אפשר להחיות את היחסים והקשרים שמעוררים בנו את השייכות לכלל?

YOUTH-LEADERSHIP.jpg
חניכה ומנהיגות של צעירים

כשאנחנו מתבגרים אנחנו זקוקים להנחיה. לרוב המבוגרים שסביבנו לא יודעים איך להנחות אותנו. הרי הם התבגרו בעולם שהיה שונה לחלוטין מהעולם של היום.

איפה אפשר למצוא את התמיכה הנדרשת?

איך חכמה קדומה יכולה לעזור לנו לגשת לידע הנחוץ לנו כדי לפתח מיומנויות להתמודדות עם השלב הזה בחיים? איך מבוגרים יכולים לתמוך בצעירים, ילדים ומתבגרים?

לחצו כאן > לעוד מידע על מסע אמאבת בטבע
לחצו כאן > ללמוד על תהליך בת מצווה אחרת

לחצו כאן > לעוד מידע על מעגלי נערות ונשים

האם מישהו לימד אותנו אי-פעם את המשמעות של להיות אדם מבוגר? עם זאת אנחנו מוצאים את עצמנו "מבוגרים" מדי יום - עובדים, מגדלים ילדים, מתמודדים ומנהיגים אנשים אחרים. 

איך אפשר לעשות את כל אלה מתוך חיבור לתבונתנו המולדת? 

איך אנחנו יכולים, במציאות שמאפיינת את התרבות המערבית, לחנוך את עצמנו לשלב הזה בחיים? מה אנחנו צריכים כדי לקבל ולהגשים את העוצמה האישית שלנו?

ELDERSHIP.jpg
Eldership
IMG_0234.jpg
טקסים וריטואלים

איזה ריטואלים אנחנו מקיימים בחיי היום-יום שלנו? איזו משמעות יש להם? מה מבדיל בין ריטואל והרגל?

איזה תפקיד יש לטקסים בחיים המודרניים שלנו? האם יש לנו מסגרת להתפתחות רוחנית?

 

היחסים שלנו עם האדמה הם המקור של רוב הטקסים והריטואלים שאנחנו מכירים. עם ההפרדות שלנו מיסודות הקיום, הטקסים שלנו התרוקנו מתוכן ואיבדו את משמעותם.

 

אנחנו זקוקים לריטואלים ולטקסים, אנחנו זקוקים למסגרת שמאפשרת התפתחות רוחנית, אנחנו - אנשי המערב - זקוקים לריטואלים כדי לנתב אותנו אל הדרך חזרה למהותנו הטבעית ולמיקום שלנו במערך האלמנטים. התחדשות הקשר לתבונתנו הטבעית מזכירה לנו את הקשר שלנו עם המחזוריות בטבע, את האפשרות של הריטואלים והטקסים להיות חיוניים ומזינים.

לחצו כאן לעוד מידע על סדנת ביוטיפול

"נעמי, את השראה גדולה עבורי. הכוח והכנות שלך הולכים ישירות לליבי. תודה רבה רבה! "

- מורן ניצן