big_pic_2.jpg

חזרה אל הגוף

מאז שהאדם מהלך על האדמה, התברכנו באמנות הריקוד.

בתנועה, מה שבתוכנו בא לידי ביטוי

אנחנו לומדים להאזין למה שעובר דרכנו.

 

הריקוד מרפא.

ודמי זורם
לתנודות האדמה
קוראת לו הלבנה
בקולות האנשים

והנפש מזמרת  
למקצב הרוח
דוברת את מילות
שפת אנשי האדמה

והאנשים מחוללים
לתנודות הנשמה
נושאים את מקצבי הצעדים
ללבי
 
ליבי חי
בקצב האנשים
מרטיט את המים
שהם מי דמי

רוקדים.jpg

טקס וטקס 

אנא צרו קשר בנוגע למפגשי תנועה:

 

* לאחר מילוי טופס זה-

כתובתך תוסף לרשימת תפוצה.